פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו בשל תאונת דרכים

21/04/2006 16:07:57

עו"ד אבי בן אריה

נושא זה מוסדר בחוק ואף נדון פעמים רבות בבתי המשפט, כאשר מטרתם של דיני נזיקין בכלל והחוק לנפגעי תאונות דרכים בפרט, הוא לנסות ולהחזיר את הנפגע למצבו הכלכלי ו / או הרפואי ו / או התפקודי לפני התאונה. שיעור הפיצוי תלוי בנזקים אשר נגרמו בעקבות התאונה.

כעת, לאחר שעברתם תאונת דרכים, טופלתם בבית החולים או בקופת החולים בטיפול ראשוני, דיווחתם למשטרה ובחרתם עורך דין, אתם צריכים להבין מהו הנזק שבגינו תפוצו ע"י חברת הביטוח.

ראשית בואו ונגדיר מהו "נזק גוף". במונח הזה יכללו: מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד באחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים. 

מוות: במקרה כזה זכאים יורשי המנוח שנפטר מהתאונה לפיצויים, וכן בני משפחתו התלויים בו. פגיעה או ליקוי גופניים: כגון שברים, אובדן איברים וכיוצא באלה. פגיעה או ליקוי נפשיים: דהיינו נזקים בתחום הפסיכיאטריה. פגיעה או ליקוי שכליים: כגון פגיעות ראש לאחר זעזוע מוח. פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאיברי הגוף: כגון פגיעה במשקפיים, בשיניים תותבות, בפרוטזה וכיוצא באלה.
סכום הפיצויים המגיע לנפגע נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה ובהתאם לגובה הנכות שתקבע לנפגע.
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע הליך מיוחד למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. בית המשפט ממנה כראות עיניו מומחה רפואי אובייקטיבי לבדיקת הנפגע בתחום התמחותו. המומחה בודק הן את הנפגע והן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתאונה, וקובע את נכותו הרפואית הצמיתה של הנפגע. בית המשפט יקבע את הנכות התפקודית לפיה יקבע גובה הפיצוי בראשי הנזק השונים. 

ראשי נזק לפיהם משולמים הפיצויים הינם:
א. כאב וסבל (המכונה "נזק שאינו ממוני") – נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (הקבועה) של הנפגע, מספר ימי האשפוז בעקבות התאונה וגילו של הנפגע. במקרה בו לא נקבעה לכם נכות צמיתה, בית המשפט יהיה רשאי לפסוק לכם פיצוי עד גובה הפיצוי הנפסק למי שנכותו הינה בשיעור 10% ובהתאם לכך גם חברות הביטוח תהיינה מוכנות להגיע לפשרה כספית עמכם, טרם הגשת התביעה ואף לאחר מכן, בתיווך בית המשפט, עד לגובה הסכום הנ"ל.
כלומר, במידה והפגיעה בגין התאונה היא פגיעה קלה (ללא אחוזי נכות), בד"כ תוכלו לצפות לסכום של עד 10% ממלוא הסכום שנפסק בגין כאב וסבל, העומד נכון לחודש ספטמבר 2004 על סך של 141,185, סה"כ 14,180 ש"ח . 

חשוב לציין כי סכום זה הוא הסכום המקסימלי, אך בשנים האחרונות עומד הממוצע על לא יותר מ - 5000-6000 ש"ח, כולל מע"מ ושכר טרחת עורך דין .
ככל שמספר התביעות לפיצויים בגין נזקי גוף שמוגשות לחברות הביטוח עולה, כך יורד הסכום המוצע לפשרה על ידן.
ב. הפסדי שכר – פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מהתאונה. הפסדי שכר מחושבים בדרך כלל לפי שיעור הנכות הזמנית ולאחר מכן הצמיתה שנותרה לנפגע והשלכות הנכות והפגיעה על יכולת תפקודו של הנפגע בעבודה.

החישוב נעשה, במרבית המקרים, על ידי מכפלת אחוזי הנכות התפקודית בגובה ההכנסה החודשית של הנפגע בטרם התאונה כפול מספר החודשים שנותרו לנפגע עד גיל הפרישה המתאים בכפוף להיוון מתאים.

חוק הפיצויים מגביל את גובה ההכנסה החודשית הנלקחת בחשבון בחישוב הפסדי ההשתכרות לתקרה של שילוש השכר הממוצע במשק (עשרים ואחד אלף ש"ח ושש מאות בקירוב נכון לחודש אוגוסט 2004).

ג. הוצאות רפואיות - על פי חוק הבריאות, אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל טיפולים, תרופות ואשפוזים חינם מקופת החולים בה הוא מבוטח, לפיכך הנפגע אינו זכאי לקבל פיצויים עבור הוצאות המכוסות ע"י קופת החולים, אלא רק על אלו אשר הנפגע אינו זכאי, לפי סל הבריאות לקבל בחינם מקופת החולים.

ד. עזרת הזולת וסיעוד - כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונה, אשר אלמלא התאונה לא היה נזקק לה (עוזרת בית במקרה הקל ועזרה סיעודית במקרים הקשים) נפסק לזכותו פיצוי אשר יאפשר לו לקבל עזרה זו.
ה. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בתאונת הדרכים – ראש נזק זה מחושב ספציפית לכל נפגע בהתאם לנסיבות.

ו. הוצאות ניידות - הנפגע זכאי לכל הוצאות הנסיעה הנגרמות לו כתוצאה מהתאונה לרבות עלות התאמת רכב לנכות, שימוש בתחבורה ציבורית וכיוצ"ב הוצאות נחוצות בעקבות הפגיעה בתאונה.

ז. הוצאות בגין התאמת דיור- במידה ועקב התאונה נוצר הצורך לשנות או להתאים את מקום המגורים בעקבות מצבו של הנפגע, תשא בכך חברת הביטוח.

ח. הוצאות משפט- הוצאות שהוצאו בפועל לניהול ההליך המשפטי, צילומים, נסיעות לבית המשפט וכיוצא באלה לרבות אגרת הגשת התביעה ושכר טרחת עורך הדין.

תשלומי ביניים עד לסיום המשפט- נקרא גם תשלום תכוף, תשלום זה יקוזז מסכום הפיצוי הסופי אותו יקבע בית המשפט. סכום זה ניתן לפסוק לנפגע בהתאם להוצאות הריפוי והוצאות נוספות ההכרחיות לקיומו ולקיום בני משפחתו, כאשר מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להשתכר לשם כך ואין לו אמצעים נוספים לכלכלתו.

ועד שניפגש בחודש הבא – סעו בזהירות.
המידע המסופק הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק בכתבה כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה, יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.
שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
1.שבור חלקיתכמה לדעתכם שווה המכה הזו:?30/08/2006 15:47:51
שבר בעצם הבריח.יומיים אישפוז בית חולים. 4חודשים השבתה מעבודה.והתאונה אירעה בדיוק יום לפני עבודה חדשה שהייתי אמור להתחיל,בשכר של 7K וכמובן שהלכה לאיבוד-\ ...בן33 -תאונה1..ללא נזקים עקיפים אך עם מלא כאבים:( חוו דיעה על סמך ניסיון אנשים. תודה


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים