תאונת דרכים בעבודה- עו"ד אבי בן אריה

17/02/2006 08:03:22את הכתבה הפעם נקדיש לביאור המושג תאונת דרכים בעבודה, נפרש את האמור בחוק, על משמועותיו השונות ונרחיב בנושא הזכויות והחובות שלכם כנפגעי תאונת דרכים במסגרת העבודה.

פעמים רבות אני נשאל מהי תאונת דרכים במסגרת העבודה? האם כדאי לדווח כי התאונה נעשתה במסגרת העבודה? מי ישלם לי עכשיו פיצוי עבור ימי המחלה? וכו'.

ראשית ההגדרה בחוק קובעת מי יוכר כ"נפגע תאונת עבודה" כאדם שנפגע בתאונת דרכים במהלך עבודתו, או בדרך למקום עבודתו ובחזרה ממנה. חוק ביטוחי נפגעי תאונות מזכה בגימלה את מי שנפגע בתאונה, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד, בהתאם להחלטה מוסמכת ע"י רופא. החוק חל על כל אדם, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא מלאו לו 65 שנים בגבר ו-60 שנה באישה.

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה לכל היותר בעד 90 יום, כאשר עלות הימים הראשונים אמורים להיות מכוסים ע"י המעביד. התשלום מוגבל למקרה של אובדן כושר מלא. אם נותרת בלתי מסוגל לעבודה לאחר תקופה זו, המוסד לביטוח לאומי צריך לקבוע נכות זמנית בהתאם למצבכם הרפואי ובשלב מאוחר יותר אף תוזמנו לועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי שתקבע את שיעור הנכות הקבועה במידה ואתם זכאים לה, וזאת אף אם חזרתם לעבודתכם.

תשלום קיצבת הנכות ייקבע בהתאם לאחוזי הנכות הצמיתה שיקבע, באופן כללי ניתן לומר כי נכות בגובה של עד 19% תזכה אותכם בסכום פיצויים חד פעמי ואילו נכות בגובה העולה על 19% תזכה אותכם בקיצבה חודשית.

קביעת הנכות הרפואית תחייב בד"כ את חברת הביטוח בנוגע לפיצוי עקב תאונת הדרכים, שימו לב כי חברת הביטוח והמוסד לביטוח לאומי הינן שני גופים המשלימים זה את זו, כלומר הפיצוי שאתם אמורים לקבל מחברת הביטוח יקח בחשבון בד"כ את הפיצוי שקיבלתם או שתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

לגבי התשלום: שיעור דמי התאונה ליום הוא, לעובד השכיר 75% מהכנסתו ברוטו (חלקי 90 יום), ולעובד העצמאי 75% מן ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ברבע השנה שקדם ליום התאונה (חלקי 90 יום).

לא ישולמו דמי תאונה בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה. בעבור שני הימים הראשונים האלה ישולמו דמי תאונה רק לנפגע שאיבד את כושרו לתפקד ל-12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה. עובד שכיר זכאי לתשלום שכר ממעבידו בעד יום הפגיעה, ואילו עובד עצמאי לא יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה בעד תשעת ימי הזכאות הראשונים.

הליך הגשת התביעה: תביעה לדמי תאונה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים בתוך 90 יום מיום התאונה. תביעה שהוגשה לאחר מועד זה עלולה להידחות. בכל מקרה יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום האירוע.

אל התביעה יש לצרף את המסמכים האלה:
1. אישור על אובדן כושר התפקוד בטופס המיועד לכך. את האישור הזה יתן אחד מאלה: רופא קופת חולים- לחבר קופת חולים, שהוסמכה לשירות רפואי, רופא בית חולים- לעובד בית החולים שהוסמך לשירות רפואי, רופא בית החולים המאשפז- לנפגע תאונה המאושפז בבית חולים, הרופא המטפל- לכל אדם אחר.יש להמציא את התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה (מקור בלבד).

2. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת המאשרים שאתה בעל החשבון שבו אתה מבקש לקבל את הקצבה, התשלום יועבר אך ורק לחשבון הבנק הפרטי של התובע או לחשבון המעביד במקרה והוא נכלל בהסדר מיוחד לכך.

3. עובד שכיר יצרף לתביעתו אישור ממעבידו (בטופס הודעה על פגיעה בעבודה), על היעדרותו מן העבודה עקב התאונה, ואישור על שכר עבודתו (האישור יהיה בצורת תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים).

4. במקרה של תאונת דרכים כפי שבמקרה שלנו יש לצרף גם דוח משטרה.

בכל מקרה, אנו היינו ממליצים לדווח על כל תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ככזו לחברת הביטוח ולמוסד לביטוח לאומי.
שימו לב כי במקרה ובו לא תדווחו, ובית המשפט יקבע כי הייתם חייבים בדיווח כזה, יתכן וחברת הביטוח תוכל לנכות מסכום הפיצוי בגין נזקי הגוף עקב תאונת דרכים את הסכום אותו הייתם אמורים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

ובינתיים, עד שנתראה בפעם הבאה, סעו בזהירות.

המידע המסופק הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק בכתבה כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא.בכל מקרה, יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.
שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
לא נשלחו תגובות לידיעה


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים