במקרה תאונה, נהלים וחוקים


במקרה תאונה, נהלים וחוקים
עו"ד אבי בן אריה

במאמר זה מוגשים בעיקר את הנהלים של משטרת ישראל לאחר תאונת הדרכים. מתי חובה לערב את המשטרה, חשיבות הדיווח ומהות החקירה המשטרתית.

תאונות הדרכים מסווגות בפקודת המשטרה לשני סוגים: תאונת דרכים ללא חבלת גוף למי מהמעורבים ובלשון המשטרה תאונת נזק בלבד (נ"ב), ותאונת דרכים עם נפגעים. אם חלילה תהיה מעורב בתאונת דרכים, הפעולה הראשונית היא עצירת הרכב , דימום המנוע, הפעל ללא דיחוי פנסי איתות החירום ובדוק האם יש נפגעים ברכבך וברכבים האחרים המעורבים.

לאחר שווידאת שאין נפגעים בתאונה פנה את הרכב לשולי הכביש במקום בטוח. אחד מהמראות הנפוצים בכבישים היא שני רכבים שהיו מעורבים בתאונה חוסמים את הכביש בעוד הנהגים צורחים ומאשימים איש את רעהו בתאונה, תופעות אלו עלולות לגרום לתאונות נוספות ולא יעזרו לכם בעת בירור האשמה בתאונה. בתאונה ללא נפגעים שהיה מעורב בה רכב דו-גלגלי, יש לפנות את הרכב במהירות כפולה מאחר והוא שוכב על הכביש ולא ניתן להבחין בו, כך שגדל הסיכוי לתאונה נוספת . לאחר שפיניתם את רכבכם יש להחליף פרטים עם שאר המעורבים. במהלך החלפת הפרטים אין להודות באחריות לתאונה ואין לחתום על שום הצהרה!!!. קביעת האחריות לתאונה תקבע ע"י מומחים לדבר.

במקרה של תאונת דרכים ללא נפגעים אין חובה להודיע על כך למשטרה, אולם זכותך לעשות כך. אם נגרם נזק לרכבך מבלי שנגרמה חבלה גופנית לאדם בתאונה, תידרש להמציא ראיה אוביקטיבית על הנזק. כראיה יכול לשמש דו"ח שמאי של חברת הביטוח, ובו צילום המראה את הנזק בבירור או הבאת המכונית לתחנת המשטרה כדי שהשוטר החוקר יראה את הנזק במו עיניו. חשוב לדעת, שניתן לפנות לקבלת טיפול רפואי בכל שלב שלאחר התאונה ואין חשיבות לכך שהמעורבים בתאונה הצהירו כי לא נחבלו כלל והמשיכו בנסיעה. לעיתים לאחר שנרגעים מהתאונה ויושבים לנוח מתחילים להרגיש כאבים. זכרו, לא מאוחר לפנות לקבלת טיפול רפואי ולדיווח למשטרה. מספיק שאחד המעורבים בתאונה יחוש בכאב כתוצאה מהתאונה וידווח על כך למשטרה כדי שהתאונה תסווג כתאונה עם נפגעים. לידיעה בלבד, נוהל הטיפול ביחידת משטרה שקיבלה הודעה או תלונה על תאונת דרכים ללא נפגעים מאוד פשוט. השוטר – מקבל ההודעה הטלפונית מברר אם המעורבים מסרו פרטיהם זה לזה. ישנה חובה לכל מעורב בתאונה למסור את פרטיו לצד השני. במידה והמעורב לא ימלא אחר הוראה זו, ישלח שוטר ע"י המוקד למקום התאונה.

בהעדר בעל הרכב ממקום התאונה יש להשאיר הודעה בכתב עם פרטיו האישיים של המעורב על גבי הרכוש הניזוק. לפי פקודת המשטרה, חוקר או בוחן תנועה יכולים לפתוח תיק חקירת תאונת דרכים נזק בלבד אם נתקיים אחד מאלה: נתגלה שהרכב אינו מורשה, או שנוהג הרכב שהיה מעורב בתאונה אינו מורשה לנהוג, או שהנהג היה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים, או שאחד המעורבים הגיש תלונה במקום התאונה ויש ראיה על עבירת תנועה שגרמה לתאונה או שאחד המעורבים סירב למסור את פרטיו האישיים, או לא השאיר הודעה כנדרש או שהתאונה אירעה בנסיבות חמורות במיוחד. החקירה תהיה קצרה והיא תנוהל בתיק פנקס לרישום תאונה- נזק לרכוש בלבד, שייגנז בו כל החומר הקשור לתאונה, וירשמו בו כל הפרטים הידועים לחוקר, כגון: זמן התאונה, סוג כלי הרכב המעורבים, תעודות ביטוח, רשיונות נהיגה, תיאור נסיבות התאונה והנזקים שנגרמו בה, ירשם תרשים ללא קנה מידה באשר לנזקים ולנסיבות התאונה, יגבו הודעות המעורבים ועדי ראייה .כמו כן ירשמו הנחיות פעולה והמלצות להמשך טיפול.

בתאונת נזק בלבד שנגרם בה נזק לרכוש חברות כגון : "בזק", "חברת החשמל"," מע"ץ" ו"מקורות", או לרכוש רשויות מקומיות, תיפתח חקירה בכל מקרה לאחר השלמת החקירה, ימליץ הממונה על החקירה על פתיחת תיק או על גניזת החומר.

תאונה עם נפגעים היא הנפוצה והשכיחה ביותר. כל תאונה בה נחבל גופנית לפחות אדם אחד בצורה הנראית לעין או שתהיה קיימת תעודה רפואית שתעיד על הפגיעה, תסווג כך. ככלל, אסור להזיז נפגעים ממקום התאונה, ובמידה שמעורב ברכב דו-גלגלי אסור להוריד את הקסדה מראשו של הרוכב. כל תזוזה עלולה להחמיר את מצבו של הנפגע, רק במידה וישנה סכנה רבה לנפגע מעצם השהייה במקום, יש להזיזו בצורה זהירה. שים לב כי הזזת כלי רכב שהיה מעורב בתאונה ללא הוראת שוטר מהווה עבירה פלילית ולכן במידה ויש נפגעים אל תזיז את רכבך. יש להמתין עד להגעת שוטר או בוחן תנועה על מנת שיגבה ממך עדות. לעיתים תיגבה ממך העדות בבית החולים או בתיאום מראש באחת מיחידות משטרת התנועה. במהלך העדות אתה יכול להיות שותף לשחזור התאונה בזירת האירוע עצמה, תוך הצבעה על מיקומך, מיקום רכבך, מיקומו של הולך הרגל או של רכב נוסף שהיה מעורב בתאונה או שנהגו היה עד לה. במידה והבוחן יבקר בזירת התאונה הוא ינציח את הממצאים בתיק החקירה (מיקומם של כלי הרכב כפי שנעצרו מיד לאחר התאונה, סימני צמיגים ועדויות אחרות). הבוחן מסוגל לקבוע ולשחזר את קרות התאונה בעזרת ממצאים אלו בלבד.

למרות הוראת החוק כי יש להודיע מייד למשטרה בכל תאונה עם נפגעים הרי שבפועל מרבית התאונות הינן תאונות קלות, ולאחר החלפת הפרטים כל אחד מהמעורבים בתאונה, במידה ונפגע, פונה מאוחר יותר בכוחות עצמו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ובמרפאות המקומיות. במקרים אלו יש לפנות באופן עצמאי לאחת מיחידות אגף התנועה של משטרת ישראל הקרובה למקום מגוריכם, אולם על מנת לזרז את הטיפול-עדיף למסור את הדיווח ביחידה באזור בו אירעה התאונה. המשטרה ממליצה לפנות אליה סמוך ככל הניתן למועד התאונה ולא יאוחר מ- 3 ימים. בעת מסירת הודעה על תאונת דרכים במשטרה, תידרש להופיע אישית למסירת ההודעה ולהמציא את המסמכים המקוריים הבאים; במידה ואתה הנהג: רשיון נהיגה, רשיון רכב, תעודת ביטוח חובה בתוקף ליום התאונה ותעודה רפואית (כגון מכתב שחרור מבית החולים). נוסע ברכב/רוכב אופניים/הולך רגל: תעודה מזהה, תעודה רפואית, פרטי הנהג והרכב המעורבים בתאונה, מומלץ לצלם את כל המסמכים טרם הגעתכם למשטרה. אישור המשטרה נחוץ לצורך המשך הטיפול מול חברות הביטוח לשם תביעת הפיצויים בגין נזקי הגוף וכן לכיסוי הטיפול בנפגע תאונת הדרכים בבית החולים, לאחר קבלת האישור יפנה בית החולים לחברת הביטוח הנושאת בעלות הטיפול שניתן לך. זהו, בשלב זה רובכם יסיימו עם הבירוקרטיה המשטרתית, בדרך כלל אישור המשטרה ישלח בדואר ויגיע בתוך מספר שבועות. המשטרה מצידה רק החלה בטיפול בתאונה, יחידת החקירות תחקור את קרות התאונה ותמליץ לגבי המשך הטיפול בתיק החקירה. ההמלצה יכולה להיות מצד אחד להעמיד לדין את האדם החשוד בגרימת התאונה , התיק יעבור ליחידת התביעות המשטרתית או לפרקליטות המחוז, בהתאם לעבירה, התובע יעבור מחדש על כל הראיות, יבחן את הצורך בהגשת כתב אישום ויחליט בהתאם לשיקול דעתו כאשר החלטת יחידת החקירות אינה מחייבת אותו. אגב, מרבית התיקים נסגרים ונגנזים לאחר חקירת המשטרה בשל אחת מהעילות הבאות: אין אשמה פלילית, חוסר הוכחות, החשוד אינו בר עונשין, מות הנאשם, חוסר עניין לציבור ועוד' . לאחר סגירת התיק נשלחת הודעה על כך לכל המעורבים בתאונה כאשר ישנה אפשרות להגשת ערר על ההחלטה.

שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
לא נשלחו תגובות לידיעה


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים